DisclaimerDisclaimerBij de opmaak en het onderhoud van deze website betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie gedateerd/onjuist en derhalve niet van toepassing is. Living By Fran. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Het is niet toegestaan om teksten of grafische voorstellingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Living By Fran.